top of page

Konferencja w Opolu (Polska)


W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Uniwersyteckim Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja pt. „Umiejętności w sektorze chemicznym w dobie cyfryzacji i „zielonego ładu”. Tematyka konferencji obejmowała aktualnych wyzwań w branży chemicznej i wynikających z nich potrzeb kwalifikacyjnych pracowników i osób wchodzących na rynek pracy, wybranych sposobów nabywania pożądanych umiejętności oraz przykładów ich realizacji, a także szans i perspektyw rozwoju przemysłu opartego o realizowanych i planowanych projektach edukacyjnych i naukowych.

W ramach konferencji odbyła się prezentacja technologii przetwarzania odpadów firmy AEP Engineering.

댓글


bottom of page