top of page

Rozpoczęcie produkcji suszarni PDP-35

Nowe technologie w akcji

Firma AEP Engineering rozpoczęła produkcję kompleksu suszarniczego PDP-35 dla największej bułgarskiej fermy drobiu na Bałkanach „Kokita Poultry Farm – ZP Kalina Shirokova”. Kompleks przeznaczony jest do suszenia ptasich odchodów. Działanie kompleksu oparte jest na unikalnej technologii pulsacyjnego suszenia dostarczanych surowców metodą eksplozji pary. Zastosowany sprzęt umożliwia natychmiastowe wydobycie do 90% wilgoci zawartej w surowcu. Ta technologia suszenia może być również stosowana do różnych odpadów i surowców o dużej zawartości wilgoci. Mogą to być odpady rolnicze, wywar gorzelniczy, różne nawozy, osady ze ścieków bytowych itp.

Zastosowanie takiego kompleksu jest bardzo efektywne zarówno z punktu widzenia energetycznego (niskie zużycie energii, w przeciwieństwie do tradycyjnych podejść i suszarni), jak iz ekonomicznego punktu widzenia. W wyniku procesu suszenia uzyskuje się 2 produkty krańcowe. Jest to skondensowana woda powstająca z odciągniętej wilgoci, która jest całkowicie wolna od chorobotwórczej materii organicznej i zawiera dużą ilość zanieczyszczeń mineralnych. Kondensat może być stosowany jako płynny nawóz do zastosowań rolniczych. Drugim produktem są odwodnione ptasie odchody, zmielone na proszek i całkowicie wolne od chorobotwórczej materii organicznej. Może być stosowany jako paliwo (po peletowaniu) lub jako baza do past i nawozów płynnych.

Obecnie w produkcji znajduje się pierwszy kompleks o zdolności produkcyjnej 35 ton surowców dziennie. W sumie do fermy drobiu zostaną dostarczone 2 kompleksy o łącznej wydajności 70 ton dziennie dla przychodzących surowców.

Comments


bottom of page