top of page
Recycled Plastic

Rozwój, projektowanie i produkcja maszyn i kompleksów do unieszkodliwiania odpadów

Chemical works

Stosowane badania chemiczne

пипетировании Образцы

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

Prowadzenie naukowych i stosowanych badań mikrobiologicznych

bottom of page