top of page
Laboratory

Laboratorium chemiczne

Opracowujemy technologie oczyszczania i klarowania cieczy pirolitycznych i innych produktów naftowych.

Tworzymy paliwa alternatywne do wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

Przeprowadzamy kompleksowe badania właściwości fizykochemicznych produktów przetwarzania odpadów z pirolizy.

Nasze laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę badawczą, która umożliwia prowadzenie kompleksowych badań właściwości fizykochemicznych różnego rodzaju paliw i cieczy pirolitycznych.

Nasi chemicy naukowi posiadają stopnie naukowe i bogate doświadczenie badawcze.
Jesteśmy otwarci na współpracę i gotowi zapewnić kompleksowe wsparcie i pomoc w prowadzeniu badań chemicznych.


Z przyjemnością spotkamy się w naszym laboratorium!

Działalność chemicznego laboratorium badawczego AEP Engineering
Celem:
  • Opracowanie technologii wytwarzania paliw alternatywnych i innych wysokomarżowych produktów (ksylen, toluen, rozpuszczalniki) otrzymywanych metodą pirolizy niskotemperaturowej z ponad 230 rodzajów odpadów;

  • Opracowanie skutecznych metod oczyszczania i klarowania paliw i olejów niespełniających norm;

  • Opracowanie technologii oczyszczania i unieszkodliwiania spalin z instalacji pirolizy do utylizacji odpadów organicznych;

  • Oczyszczanie adsorpcyjne i klarowanie ciemnych paliw (usuwanie związków siarki i siarkowodoru), kondensatu gazowego (usuwanie żywic i zanieczyszczeń);

  • Optyczne badania mikroskopowe ciekłych i stałych produktów pirolizy za pomocą mikroskopu cyfrowego;

  • Badanie właściwości fizykochemicznych gazowych, ciekłych i stałych produktów pirolizy;

  • Opracowywanie specyfikacji technicznych produkowanych wyrobów.

Oksana
Żigałowa

doktorat z chemii,

Kierownik Laboratorium

Oksana Zhigalova

Tatiana
Kozinec

Technolog chemiczny

Tatsiana Kozinets

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page