top of page

NOWA EKOLOGICZNA BATERIA

Unikalna symbioza technologii nanokompozytowych, łącząca w sobie najnowsze osiągnięcia fizyki, chemii i materiałoznawstwa.

Nowe, ekologiczne akumulatory do szerokiego zakresu zastosowań.

 • Energochłonność: 500+ Wh/kg

 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 • Żadnych metali ziem rzadkich i materiałów toksycznych

 • Po użyciu podlega 100% recyklingowi

 • Ultraszybkie ładowanie

 • Temperatura nie ma wpływu na pojemność i rozładowanie

 • Prosta konserwacja

 • Najszerszy zakres zastosowań

$

100

for 1 kW

image.png
NOWY POZIOM TECHNOLOGIA

NXB – To innowacyjna technologia, która pozwala na produkcję energochłonnych, ultracienkich i elastycznych źródeł energii.

 • Bateria składa się z wielu podstawowych modułów połączonych w jeden produkt.

 • Podstawowym modułem jest złożony kompleks fizykochemiczny: metal/membrana/ciecz. Podstawowy moduł działa jako suche ogniwo paliwowe metalowo-tlenowe. 

 • Podstawowy moduł ma grubość około 0,5 mm i jest nieograniczony pod względem wielkości, łatwy do zginania i skręcania. Modułowi można nadać dowolny kształt.

NXB Technology
NXB Technologies 2

Podstawą tej technologii jest planarne mikroogniwo paliwowe metalowo-tlenowe, w którym paliwem są wolne elektrony metalu.
Wszystkie elementy modułu podstawowego są ze sobą połączone na poziomie molekularnym.
Specjalne cząsteczki cieczy jonowej i nanorurki węglowe są osadzone bezpośrednio w membranie. Jedna ze stron pokryta jest folią metalową.

NXB Technologies 3

Cathode:

Membrane + i-Liquid + mesh graphene collector

Anode:

Metall foil

PODSTAWOWY 
SPECYFIKACJA
NXB Basic Specification
NXB Plast
DODATKOWY CECHY & KORZYŚCI
 • Stosujemy opatentowany proces technologiczny oraz autorskie wyposażenie technologiczne opracowane przez naszą firmę.

 • Do produkcji wykorzystywane są: docelowe nanorurki węglowe (grafenowe), które nadają jednej ze stron podstawowego modułu charakterystyczny czarny kolor; elektrolit stały, również opatentowany przez naszą firmę.

 • Wszystkie ogniwa akumulatora są suche i mogą pracować w temperaturach od -50°C do + 70°Cbez zmiany pojemności, ponieważ nie zawiera składników płynnych, które mogłyby zostać zamrożone lub odparowane.

 • Moduły podstawowe są elastyczne i działająnie wymaga dodatkowego pakietu, która umożliwia producentom elektroniki tworzenie urządzeń zasilających o różnych kształtach i rozmiarach.

PRACUJĄCY PROTOTYP
NXB Domestic
MODEL LINIE

POWER BANK

Models: S/L/XL

Energy intensity: 30 000 ÷ 600 000 mAh

PORTABLE POWER PLANT

Models: N/NL

Energy intensity: 3 000 ÷ 11 000 Ah

DRONE

Models: F/D/XD

Energy intensity: 3 100 ÷ 50 000 mAh

BIKE/SCOOTER

Models: X/XL

Energy intensity: 60 000 ÷ 150 000 mAh

AUTOMOTIVE

Models: S/SL

Energy intensity: 200 ÷ 300 kWh

NXB AUTOMOTIVE

SZEREG ZASTOSOWAŃ

NXB Scope
bottom of page